Studiedag CODICO-COCODI – overgang BaO-SO

Geslaagde studiedag 23 maart 2017 in Oostende

Onderwijs voor de 21ste eeuw met Chris Van den Branden

Grote opkomst vanuit het basisonderwijs en het secundair onderwijs, sterk gebracht, inspirerende inhoud!