Algemene vergadering

20141106_AlgemeneVergaderingCODICOVZW

Op 6 november 2014, de dag van de nationale betoging, vond onze eerste algemene vergadering plaats. Het heeft 17 DICO’s niet weerhouden om zich te verplaatsen naar Mechelen.
Gezien het aantal aanwezige leden, kon alle wettelijke verplichtingen gebeuren. Voorafgaand aan de bespreking van het financieel verslag en de begroting voor het nieuwe werkjaar, werd het rapport voorgesteld van onze uitgebreide bevraging m.b.t. de organisatie van de scholengemeenschappen basisonderwijs en de rol van CODICO VZW (mei en juni 2014). Daarna werd de website toegelicht. Vanaf heden kunnen de leden inloggen op onze website en gebruik maken van de intradesk en het forum.
Alle leden krijgen hiervoor een inlog.
De algemene vergadering werd afgesloten met een geslaagde receptie, verzorgd door Spoor 5. Het sfeervol gebeuren droeg zeker bij tot de netwerking tussen onze leden.
Wij hopen in de toekomst verder te kunnen rekenen op deze aanwezigheid.
We danken ieder voor de aanwezigheid en de inbreng op de vergadering.
’t Hof van Nassau danken wij in het bijzonder voor de gastvrijheid en de ondersteuning.

Tot op onze volgende ontmoeting!

De voorzitter,
De leden van de Raad van Bestuur.