Intradesk

Het gebruik van de documenten valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Alle documenten zijn enkel bedoeld voor de leden van de vereniging. Het doorgeven van deze documenten en de inhoud ervan is niet toegelaten. De documenten zijn niet openbaar te gebruiken. Ze maken deel uit van het archief van de vereniging. Verwijzingen naar documenten en het overnemen van passages, kunnen enkel na goedkeuring door de voorzitter.