Schooljaar 2017-2018

Thema: de DICO als onderwijsinnovator

De volgende activiteiten boden we aan:

  • (CO)DICO-trefdag 26 oktober 2017 – Pedro De Bruyckere met “Klaskit”  in de COOVI te Anderlecht
  • “Spotten van talent” met Luk Dewulf op 22 maart ’18 te Antwerpen
  • 3 bijeenkomsten DICO-West en DICO-Oost
  • 25 mei 2018: CODICO klankbordgroep voor het beleid te Geraardsbergen
  • 3-daagse Congres in Maastricht van 30 mei tot en mei 1 juni 2018 met Dirk De Boe, Nikée Roermond, Sven Breughelmans en Raymonda Verdyck.
 

 

 

 

 

Bedankt!

Op vrijdag 12 januari 2018 bedankte de Raad van Bestuur Gerda Calders en Pietro Falcone voor de jarenlange inzet voor de Raad van Bestuur van CODICO VZW!